Nikki the DP Slut w Nikki Nyx – Goddess Eris Temple, Nikki Nyx